I ndustrial Internet of things (IIOT)
รับทำระบบ IIOT

Internet of Things (IOT)​​

Internet of Things (IOT) คือการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นลักษณะเน็ตเวิร์ค เช่น รถ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซอฟท์แวร์ ซึ่งเชื่อมต่อซึ่งกันและกันรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดย IOT จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป สมาร์ทโฟน แท็ปเบล็ต ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถที่มองเห็นกัน (Monitoring ) และควบคุมได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน​​

Gerneral & Services

IIOT (Industrial Internet of Things) คือรูปแบบเดียวกันกับ IOT เพียงแต่ใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้นได้แก่ ระบบการผลิต, การขนส่ง, การซ่อมบำรุงเครื่องจักร, การใช้พลังงาน และอื่นๆ ซึ่ง IIOT จะทำงานโดยตรงต่อระบบ Automation (ระบบอัตโนมัติ), การผลิตแบบอัฉริยะ (​Smart Manufacturing), การจัดการทางด้านต้นทุนและกำไร รวมถึงการพัฒนาไปยังวิธีการการให้บริการแก่ลูกค้ารวมทั้งการสร้างลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ในทศวรรษนี้

Solution สำหรับลูกค้า  

ด้วยระบบการจัดการที่เป็น Platform IIOT มาตรฐานจากประเทศ อเมริกา  ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย ทางเรายินดีที่จะนำเสนอ Solution ดังนี้

1. Fundamental Unit for SCADA 

(Supervisory Control and data acquisition) คือระบบการควบคุมและดึงข้อมูลของระบบการผลิต โดยระบบมีความสามารถในการลิ้งค์กับ
1.1 . ติดต่อสื่อสารกับทาง PLC และอุปกรณ์เครื่องจักร
1.2 ฐานข้อมูล (Data base)
1.3 ส่งข้อความทางอีเมล์
1.4 ลิ้งค์กับระบบอื่นๆ ด้วย Protocol
1,5 ลิ้งค์กับระบบ Web service
1.6 ส่งข้อความด้วยเสียง
1.7 ส่งข้อมูลด้วย SMS
1.8 การลิ้งค์กับอุปกรณ์ที่มี Serial Port 
 Complete SCADA Platform 
Real Time Monitoring
HMI Support
ด้วย Platform สำเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับมาจากลูกค้าใหญ่ๆ ทำให้ง่ายต่อการ Implement ระบบ SCADA ได้อย่างสมบูรณ์
ระบบ Software ที่รองรับการตรวจสอบระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และ Real time
ระบบ Support HMI (Human Interface) บนหน้าจอ Touch screen และ บน PC

ครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ

โครงสร้างการลิ้งค์ ของระบบจะเห็นว่าระบบสำเร็จรูปสามารถที่จะต่อเข้ากับระบบ PLC / Database/ Mobile & Smart phone/ Web based Designer (ผู้ออกแบบระบบ Web) / Web launched Clients (ผู้ใช้ระบบ Web) และ Panel view (HMI)

2.  System for Cloud MQTT (IIOT & ERP)

จากการเชื่อมต่อแบบพื้นฐานที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และการทำงานบน Web service แล้ว ระบบยังมีการรองรับการเชื่อมต่อกับ Protocol อื่นๆ ที่เป็นแบบ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) คือว่าแบบง่ายๆ คือ ​protocol มาตรฐานที่เชื่อมต่อกับ network อื่นๆ และ ระบบ Cloud ได้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการควบคุมด้วย Remote (RTU) และรวมทั้งCRM (Human resource), Billing, ERP (Enterprise Resource Planning) / การควบคุมแผนการผลิตในปัจจุบันและอนาคต
โดยสรุปแล้ว Platform ที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Business App.), การเชื่อมต่อและควบคุมทางรีโมท (Field Device), Plant Floor (PLC, Sensor, HMI,etc) and Industrial App (SCADA, Alarming, Historian) ด้วยระบบ MQTT ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการคำนวนและควบคุมการทำงานในโรงงานรวมทั้งแผนการผลิตและ Real time monitoring ในส่วนของโรงงานด้วย

Stucture for IIOT & ERP (MQTT)

3. System for MES (Manufacturing Execution system)

Manufacturing Execution system (MES) เป็นระบบการจัดการการผลิตเป็นการวิเคราะห์การผลิตเพื่อทำงานร่วมกับตารางการสั่งซื้อ (Order scheduling), การควบคุมการผลิต (Production control), สูตรการผลิต ( Recipe Management), Tracking process control (การตรวจสอบกระบวนการผลิต) และ ​lot no. ซึ่งทั้งหมดเรียกว่า SPC และรวมทั้งการตรวจสอบ Overall Efficiency Effectiveness (OEE) ความสามารถในการผลิตทั้งหมด ส่วนนี้ของ Software สามารถช่วยตรวจสอบ รายงานและ คุมกระบวนการผลิตได้อย่างสมบูรณ์

;วิธีการเลือกระบบ

Level 1 สำหรับระบบ SCADA เป็นฐานข้อมูลภายใน​​
Level 2 สำหรับระบบ Cloud หรือ IIOT 
Level 3 สำหรับระบบการวิเคราะห์ Analysis การผลิต